Proč se mnou?

Vysoká kvalita

„Vše rád dělám ve vysoké kvalitě dle náročných standardů včetně služeb pro klienty“.

Respekt k lidem

„Mám respekt k lidem, věřím jejich potenciálu a proto jsou lidé pro mne vždy na prvním místě“.

Plná podpora

„Podpora klientů mě baví, má pro mne hlubší smysl a dělám to vše s plným nasazením, vášní a láskou“.

Praktická řešení

„Dávám důraz na praktická řešení vycházející z mé vlastní zkušenosti“

Moje standardy

 • Veškerá moje činnost je legální a etická.
 • Můj vztah s klienty stojí na vzájemné důvěře a respektu.
 • Humor považuji za důležitou součást mého podnikání, dobrého vztahu s klientem a procesu změny, hledám odlehčení pro sebe i klienta.
 • Hledám hravou formu práce s klientem, tak aby dovednosti a návyky byly propojeny i se zážitkem.
 • Můj čas a energie jsou to nejcennější, co mohu klientovi nabídnout a tak s tím také zacházím.
 • Snažím se nabídnout vždy něco navíc, originálního, s velkou přidanou hodnotou pro klienty.
 • Služby poskytuji s elegancí, profesionálně, s nadhledem a na vysoké úrovni z pohledu kvality a přidané hodnoty.
 • Vše související s mým podnikáním má odpovídající standard (prostory, pomůcky, podklady, komunikace).
 • Služby poskytuji tam, kde mám opravdovou znalost a zkušenost.
 • Svoji značku si buduji nepřetržitě tím, jak se chovám, své standardy žiji.
 • Plně se soustředím na daný kontrakt, nedělám víc aktivit naráz.
 • Podnikání je pro mne vášní, těším se na aktivity i klienty, vymýšlím nové věci pro klienty a objevuji nové věci pro sebe, baví mě to a mám z toho radost.
 • Dlouhodobě i krátkodobě mě moje podnikání i klienti obohacují, učím se nové věci.
 • Věřím v dlouhodobost práce s klientem jako podmínky pro trvalé změny.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, titul Ing.

Executive MBA program na University of Pittsburgh, titul MBA.

Specifický kurz pro kouče na ČVUT

Kurz Efektivní řízení projektů

Moje zkušenosti

Pracoval jsem 21 let ve velkých společnostech, kde jsem prošel různými odbornými i manažerskými pozicemi.

 

Jako manažer jsem mimo jiné zodpovídal za profesní i osobní rozvoj dalších lidí, manažerů i ostatních zaměstnanců.

Pracoval jsem jako interní mentor.

Pracuji s klienty na jejich osobním i profesním rozvoji s využitím konzultací v dlouhodobých individuálních programech či koučinku s konkrétními cíli.

 

V různých rolích jsem se zabýval nastavováním a optimalizací procesů, zodpovídal jsem za jejich implementaci i dlouhodobé fungování.

Byl jsem součástí velkých i malých projektů, zodpovídal za významné dodávky v rámci nich.

Mám zkušenost s definicí rolí a zodpovědností v procesech.